İnsan Kaynakları Yönetim Politikası

Başarının temelindeki en önemli unsurun insan olduğunun ve başarımızın kaynağının “doğru işe doğru insan” politikamız olduğunun bilincindeyiz. İnsan Kaynakları hedefimiz, nitelikli iş gücü tarafından aranan ve tercih edilen bir şirket olmak; bu nedenle önemsediğimiz bileşenlerden biri de çalışan memnuniyetini artırmaktır. Çalışan memnuniyetinin kaynağı, pozisyonun niteliklerine göre her pozisyonda insan kaynağının işe alınmasıdır ve dolayısıyla adayları değerlendirirken pozisyonun gerektirdiği eğitimi almış, yeterli deneyime sahip personeli dikkate alıyoruz.

Diğer yandan çalışanlarımızın kendilerini sürekli geliştirmeleri, potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve planladıkları kariyer hedeflerine ulaşmaları için uygun zemini oluşturmak da bir diğer önemli görevimizdir. Temel insan kaynakları politikamız, çalışanlarımızı her zaman katılımcı ve yaratıcı olmaya teşvik etmek, performans değerlendirmesi yaparak eksik noktaları gidermek ve başarıları ödüllendirmektir.

%

Kadın Çalışan

%

Mavi Yaka Takımı

%

Beyaz Yaka Takımı

Organizasyonumuzu Geliştirme ve Güçlendirme Politikamız

  • Başarının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
  • Bütün çalışanlarımızın performans takibinin yapılması, nitelik ve gelişimleri doğrultusunda kurumumuzun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirilmeleri,
  • Çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun gelişimi için şirket içi görevlendirmeler, terfiler, transfer ve rotasyon uygulamalarının arttırılması,

İnsan Kaynakları'nın önceliğidir.


 

EĞİTİM İMKANI

KARİYER ODAKLI

GELECEK ODAKLI

İNSAN ODAKLI

Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme Esaslarımız

  • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren, insana saygılı bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
  • Çalışanlarımızın kendi iş süreçlerini yönetmelerini ve sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
  • Çalışanlarımızın katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını takip etmek ve ödüllendirmek

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

 

Bizden
Kareler

İş Başvurusu

 
Site işlevselliğini optimize etmek ve size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz.